Profesyonel Site Yönetimi


Profesyonel Site Yönetimi: Konsolide Bina Tesis yönetim Firması olarak " Uzman ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı ve sizin adınıza site yönetimi yapıyoruz. " Siz buna İster Dışarıdan Site Yönetimi, ister Profesyonel Uzman Site Yönetim firması deyin.

Site yönetiminde ; Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcar takipleri , yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve Gözetim elemanlarının denetlenmesi , Site ve İş merkezlerinde mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırklanması ve denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %90 ların üzerinde tutmak bizim işimizdir.

Sizlere Profesyonel ve Uzman Site yönetim hizmetlerini sunarken gerek bireysel gerekse kurumsal hizmetlerimizin tümünden faydalanabileceğiniz gibi kısmen de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

"Uzman ekibimizle ve online yönetim sistemi ile Her daim Profesyonel Site yönetim hizmetlerimiz ile yanınızdayız."

Bina ve Apartman Yönetimi


Bina ve Apartman Yönetimi: Konsolide Bina Tesis yönetim Firması olarak " Uzman ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı Apartmanlarınızı sizin için yönetiyoruz."

Apartman yönetiminde ; Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcra takipleri , yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve Gözetim elemanlarının denetlenmesi , Site ve İş merkezlerinde mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırklanması ve denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %90 ların üzerinde tutmak bizim işimizdir.

Sizlere Apartman yönetim hizmetlerini sunarken gerek bireysel gerekse kurumsal hizmetlerimizin tümünden faydalanabileceğiniz gibi kısmen de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

"Uzman ekibimizle ve online yönetim sistemi ile Her daim Profesyonel yönetim hizmetlerimiz ile yanınızdayız."

Muhasebe Yönetimi


Muhasebe Yönetimi: Sitelerde ve apartmanlarda kat sakinlerinden periyodik olarak toplanan aidatlar, yapılacak masraflar, gelir-gider terazisinin oturtulması gibi detay gerektiren muhasebe hizmetlerinin site yönetimlerine büyük bir yük oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Kat maliklerinin katıldığı genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulunda görev alan site veya apartman sakinlerinin yanı sıra denetim kurulunun da üzerinden titizlikle durduğu en önemli konu olan site yönetimi muhasebe hizmetleri profesyonel bir yaklaşımla verilmelidir.

Bizim Yönetici olarak toplu yaşam alanlarında yaşamanın belirli bir düzen ve maliyet gerektirdiği gerçeğinden hareketle sunduğumuz muhasebe hizmetlerimiz; Nakit ve Fon Yönetimi, Gider Paylaşımı, Aylık Giderlere İştirak Avanslarının Tahsilatı, İşletme Projesi (Bütçe), Raporlama, Denetim, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Personel SGK ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, İdari İşler,Hukuki İtilafların Takibi, Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamaları, Yönetim Kurulu ve Kat Malikleri Kurulu sekretaryasının düzenlenmesi ve yürütülmesi hizmetlerini kapsar.

Sitenin sahip olduğu nakitlerin yönetimi konusunda atılacak adımların, site yönetimi ile imza altına alınan sözleşme kapsamında değerlendirilmesi oldukça önemli bir iştir. Aylık giderlerin kat maliklerine eşit şekilde bölüştürülmesi, aidatların toplanıp banka hesaplarına yatırılması ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınması gibi işlemler Bizim Yönetici olarak bizlerin en hassas davrandığı konulardandır.

Bilindiği gibi Kat Malikleri Kanununa göre site yönetimleri oluşturulurken hazırlanması gereken site yönetim planı, tüm kat maliklerini yakından ilgilendirdiği için özenle hazırlanması gereken bir plandır. Site yönetim planının, binanın yerleşiminden, bağımsız alanların nasıl kullanılması gerektiğinde kadar, tüm muhasebe işlemlerinden genel yönetim işlemlerine kadar her şey içermesi gerekir. En başta site yönetim planında belirtilmeyen hususlar daha sonra gerçekleştirilirken zorluklar yaşanabilir. Bu yüzden uzman bir kadro ile hazırlanacak site yönetim planı herkesin faydalanabileceği maddeler içermelidir.

Bina muhasebeleri tutulurken dikkat edilecek en temel hususlar;

Bina yönetimi konusunda kullanılacak işletme defteri notere onaylattırılmalıdır.

Bu kayıt defterinin sol yanına giderlerin işlenmesi, sağ yanına ise gelirlerin (aidatlar, binanın kiraya verilen ortak kullanım alanları vb.) yazılması gerekir.

Giderler mutlaka fatura kaynaklı olmalıdır yani faturasız giderler vergilendirilmeyeceği için, tüm giderlerin mutlak suretle en azından gider pusulası kullanılarak yapılması önemlidir. Makbuz ya da fatura kullanılmayacak özel durumlarda ise tutanak tutularak giderler belgelendirilmelidir.

Yönetim kurulu kararlarının işleneceği karar defteri mutlaka notere onaylattırılmalıdır. Aidatları ödeyen ve ödemeyen daireler, herkesin görebileceği bir yerde liste halinde yayınlanmalıdır. Böylelikle ödeme konusunda unutkan olan kat maliklerine hatırlatma yapılmış olur.

Personelin SGK prim ve maaş ödemeleri cezai işleme kalmadan zamanında yapılmalıdır.

Muhasebe hizmetlerinin tamamen farklı ve donanımlı bir ekip tarafından takibi yapılarak, kat maliklerinin huzuru için yapılacak harcamalar düzenli olarak defterlere işlenmelidir. Gelir ve gider arasında büyük ölçekli farkların olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Plaza Yönetimi


Plaza Yönetimi: Konsolide Bina Tesis yönetim Firması olarak " Uzman ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı Plazaları sizin için yönetiyoruz. "

Plaza yönetiminde ; Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcar takipleri , yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve Gözetim elemanlarının denetlenmesi , Rezidans da mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırklanması ve denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %90 ların üzerinde tutmak bizim işimizdir.

Aynı zamanda Rezidanslarda konseptinize uygun VİP hizmetlerimizide profesyonel ve yönetim hizmeti olarak sunuyoruz.

Sizlere Rezidans yönetim hizmetlerini sunarken gerek bireysel gerekse kurumsal hizmetlerimizin tümünden faydalanabileceğiniz gibi kısmen de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

"Uzman ekibimizle ve online yönetim sistemi ile Her daim Profesyonel yönetim hizmetlerimiz ile yanınızdayız."

Genel Yönetim


Genel Yönetim: İnsanların yaşam biçimleri değiştikçe fiziksel ve sosyal ihtiyaçları da çeşitleniyor. İşlerinden kalan vakitlerinde boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmek istiyor, bunun için de kendi hobilerine ve ailelerine vakit ayırmak istiyorlar. Bu şekilde iş stresini atıp hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyorlar.

Yoğun iş hayatının yorucu temposundan bunalıp, kendilerini evlerine zor atan çalışanların, dinlenmeleri ve enerji depolamaları için çaba sarf ederek,

Günümüzde daha modern yaşam alanlarında toplu bir şekilde yaşayan insanların, yaşadıkları yerdeki ihtiyaçları değişmiştir. Yaşam alanlarında Güvenlik, Temizlik, Teknik Hizmetler, Çevre Düzenlemesi ve Bahçe Bakımı, Babysitters, Spor Eğitmeni ve Vale gibi hizmetlerde personel çalıştırılması zaruri hale gelmiştir.

Genel Yönetim Sistemimizin amacı kaynakların, personellerin koordinasyonunu sağlayarak, hizmetlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesini bir bütünlük içinde sağlamak ve toplu yaşam alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltip insanların memnuniyetini sağlamaktır.

Genel yönetim kapsamında site yönetimlerinin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla Muhasebe, Gider Paylaşımı, Aidat Takibi, Denetim, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Hukuk Hizmetleri, Personel Temini, Bina Sakinleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında hizmetler sunmaktayız.

Bizim Yönetici olarak karşılıklı güven ve saygı içerisinde yürüttüğümüz tüm bu hizmetlerin temel amacı müşterilerimizin refah içinde yaşamalarıdır. Müşteri portföyümüzün genişliği, onların memnuniyeti sonucu oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri dışında tüm muhasebe işlemleri de tarafımızca yürütülmektedir.

Muhasebe işlemlerinde gelir ve gider tablolarının sistemli bir şekilde düzenlenmesi, sıfır hata payı ile bütçenin oluşturulması, bu bütçenin ibra edilmesi Bizim Yönetici olarak yürüttüğümüz en kapsamlı işlerdendir.

Memnuniyet garantili olarak sunduğumuz hizmetlerin tamamı profesyonel personelimiz tarafından yürütülmektedir. Profesyonel yönetim anlayışımızda binada bulunan kiracı veya kat maliklerinin hepsinin tarafsız ve eşit bir şekilde yönetilmesi esastır. Tüm yönetim hizmetlerimizde “Kat Mülkiyeti Kanunu” temel alınmaktadır. Bilgi ve uzmanlık gerektiren tüm iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde yürütülmesi hukuk danışmanlarımız tarafından denetlenmektedir. Olası uzlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için görev yapan hukuk danışmanlarımız her türlü anlaşmazlığın çözümünde yasalara dayanmaktadır.

Hazırladığımız site bütçesi ile tüm muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında düzenlenmesini sağlıyoruz. Harcama kalemleri tüm hissedarların ve kat maliklerinin hakları korunarak tutulmakta, raporlama işlemleri periyodik olarak düzenlenmektedir. Tuttuğumuz dosyalar sayesinde tüm kat malikleri istedikleri her an hesaplara şeffaf bir şekilde ulaşabilmekte, gelir-giderlere vakıf olabilmektedir.

Genel yönetim işlerinde tamamen profesyonellik içeren anlayışla, genel refahın korunması temel amaçlarımızdan biridir. Ebeveynlerin çocukları için endişelenmeyecekleri güvenli bir ortam sağlanması, kendileri için huzur ve sükûnet içinde bir yaşam alanı oluşturulması en önemli gayelerimizdendir.

Sitelerin demirbaşlarının bakımı ve korunması, genel görünümün iyileştirilmesi, aksayan yönlerin tespit edilmesi, ısıtma sisteminin bakımı ve aksaksız bir şekilde idame ettirilmesi gibi işlemlerin tamamını, site sakinlerinin ve yönetim kurullarının yükü olmaktan çıkarıyoruz.

Hayatınızı kolaylaştırmak ve paylaşmak için yürüttüğümüz birlikteliğin devamı için, toplam kalite felsefesini benimsiyoruz.

Apartmanınız ya da siteniz ile ilgili tüm sorunlarla biz ilgileniyoruz... Teklif İste